Licentiere

Aeroclubul Romaniei prin Serviciul Certificare Personal si Tehnica Aeronautica, efectueaza in numele si sub supravegherea controlul si responsabilitatea Autoritatii Aeronautice Civile Romane:​

  • Certificarea parasutistilor
  • Certificarea remorcherilor automosor
  • Certificarea mecanicilor intretinere a aparatlor de lansare la zbor-automosoare
  • Certificarea mecanicilor manevranti ale turnurilor de parasutism
  • Certificarea tehnica a functionarii aparatelor de lansare la zbor – automosoare
  • Certificarea tehnica a functionarii turnurilor de parasutism
  • Certificarea de navigabilitate pentru parasute