Cursuri Oferite

Școală de zbor avion

Curs de pregătire pentru obţinerea/reînnoirea licenței de pilot particular PPL(A)

Privilegii acordate licenţei PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land): sunt de a acţiona în calitate de pilot comandant sau în calitate de copilot fără a fi remunerat pe orice avion monomotor cu piston care efectuează zboruri necomerciale.

Cerinţele de admitere la curs:

- vârsta minimă de 16 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

- vârsta minimă de 17 ani pentru obţinerea licenţei PPL(A)

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 102 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 4 săptămâni:

- Legislație aeronautică și proceduri ATC

- Performanțe umane

- Meteorologie

- Comunicații

- Principiile zborului

- Proceduri operaționale

- Performanțe și planificarea zborului

- Cunoașterea generală a aeronavei

- Navigație

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 45 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenelor teoretice și practice cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine licenţa PPL(A) cu calificarea de clasă SEP(land) în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Baia Mare

- Braşov

- Bucureşti

- Cluj

- Deva

- Iași

- Ploieşti

- Piteşti

- Sibiu

- Târgu Mureș

Când se poate începe cursul? Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

CESSNA 182T

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion Cessna 182T (270 EURO/oră) 12150 EURO

TOTAL: 12558 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: București

ZLIN 242

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion Zlin 242 (180 EURO/oră) 8100 EURO

TOTAL: 8508 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: București

PS-28 CRUISER

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion PS-28 CRUISER (145 EURO/oră) 6525 EURO

TOTAL: 6933 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Baia Mare, București, Cluj

ZLIN 142

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion Zlin 142 (140 EURO/oră) 6300 EURO

TOTAL: 6708 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Arad, Deva, Brașov, București, Ploiești, Pitești

IAR 46S

- 102 ore de teorie (4 EURO/oră) 408 EURO

- minim 45 ore zbor avion IAR 46S (128 EURO/oră) 5760 EURO

TOTAL: 6168 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Arad, Deva, Brașov, București, Ploiești, Sibiu, Târgu Mureș

 

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea/reînnoirea calificării de clasă TMG

Privilegii acordate calificării de clasă TMG : sunt de a acţiona ca pilot pe avioane monomotor cu piston.

Cerinţele de admitere la curs:

- să fie deținătorul unei licențe de pilot PPL(A), CPL(A) sau ATPL(A);

- pentru solicitanţii cu vârsta sub 18 ani, să prezinte consimţământul părinţilor / tutorelui legal, legalizat în cadrul unui birou notarial autorizat. Consimţământul va include în mod obligatoriu următoarea formulare:

- să-şi exprime singur, prin completarea corespunzătoare a formularului de Cerere de înscriere (Anexa 1), dorinţa de a urma cursul de pregătire;

- să prezinte originalul cărții de identitate;

- să deţină un certificat medical în termen de valabilitate minim clasa a 2-a;

- să dețină un certificat de operator radiotelefonist în termen de valabilitate;

- cursantul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe antropometrice în funcţie de aeronava pe care va desfăşura cursul de pregătire în zbor.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic

Pentru obținere constă în parcurgerea în minim 3 ore a materiei „Cunoașterea generală a aeronavei”, durata medie fiind de 1 zi.

Cursul teoretic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă TMG sau SEP(land), de la caz la caz.

2. Modulul practic

Pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 4 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine calificarea de clasă TMG în conformitate cu partea FCL.

Modulul practic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă TMG, de la caz la caz.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Braşov

- Bucureşti

- Caransebeș

- Târgu Mureș

- Deva

Când se poate începe cursul? Cursurile pot începe oricând la solicitare în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului pentru obținere TMG?

IS-28M2/80HP

- 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

- minim 4 ore zbor (69 EURO/oră) 276 EURO

TOTAL: 288 EURO

Costul cursului pentru reînnoire TMG?

- se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă TMG, de la caz la caz, fără a depăși pe cel de la obținere.

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea/reînnoirea calificării de clasă SEP(land)

Privilegii acordate calificării de clasă SEP(land): sunt de a acţiona ca pilot pe avioane monomotor cu piston.

Cerinţele de admitere la curs:

- să fie deținătorul unei licențe de pilot PPL(A), CPL(A) sau ATPL(A);

- pentru solicitanţii cu vârsta sub 18 ani, să prezinte consimţământul părinţilor / tutorelui legal, legalizat în cadrul unui birou notarial autorizat. Consimţământul va include în mod obligatoriu următoarea formulare:

- să-şi exprime singur, prin completarea corespunzătoare a formularului de Cerere de înscriere (Anexa 1), dorinţa de a urma cursul de pregătire;

- să prezinte originalul cărții de identitate;

- să deţină un certificat medical în termen de valabilitate minim clasa a 2-a;

- să dețină un certificat de operator radiotelefonist în termen de valabilitate;

- cursantul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe antropometrice în funcţie de aeronava pe care va desfăşura cursul de pregătire în zbor.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic

Pentru obținere constă în parcurgerea în minim 3 ore a materiei „Cunoașterea generală a aeronavei”, durata medie fiind de 1 zi.

Cursul teoretic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă TMG sau SEP(land), de la caz la caz.

2. Modulul practic

Pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 4 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine calificarea de clasă SEP(land) în conformitate cu partea FCL.

Modulul practic pentru reînnoire se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă SEP(land), de la caz la caz.

Când se poate începe cursul? Cursurile pot începe oricând la solicitare în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului pentru obținere SEP(land)

ZLIN 242

- 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

- minim 4 ore zbor (180 EURO/oră) 720 EURO

TOTAL: 732 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: București

PS-28 Cruiser

- 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

- minim 4 ore zbor (145 EURO/oră) 580 EURO

TOTAL: 592 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Baia Mare, București, Cluj

ZLIN 142

- 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

- minim 4 ore zbor (140 EURO/oră) 560 EURO

TOTAL: 572 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Arad, Deva, Brașov, București, Ploiești, Pitești

IAR 46S

- 3 ore de teorie (4 EURO/oră) 12 EURO

- minim 4 ore zbor (128 EURO/oră) 512 EURO

TOTAL: 524 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Arad, Deva, Brașov, București, Ploiești, Sibiu, Târgu Mureș

Costul cursului pentru reînnoire SEP(land)?

- se stabilește în funcție de data expirării calificării de clasă SEP(land), de la caz la caz, fără a depăși pe cel de la obținere.

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de instructor avion FI(A)

Privilegii acordate certificatului de instructor avion FI(A): sunt de a asigura instruire practică pe avioane în condițiile stipulate în partea FCL.

Cerinţele de admitere la curs:

- vârsta minimă de 18 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

- deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

- alte cerințe descrise în partea FCL și Manualul de Instruire al organizației de pregătire.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 125 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 5 săptămâni:

- Procesul de învățare

- Procesul de predare

- Conceptele pregătirii

- Tehnici de instruire aplicată

- Evaluarea și testarea cursanților

- Derularea programului de pregătire

- Performanțe și limitări umane relevante în procesul de instruire în zbor

- Riscuri implicate în simularea cedării sistemelor și funcționării defectuoase în timpul zborului

- Administrarea pregătirii

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 30 ore. După absolvirea cursului şi absolvirii examenului practic cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română se obţine certificatul de instructor avion FI(A) în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Braşov

- Bucureşti

- Ploieşti

Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

ZLIN 242

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (180 EURO/oră) 5400 EURO

TOTAL: 5900 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: București

PS-28 CRUISER

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (145 EURO/oră) 4350 EURO

TOTAL: 4850 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Baia Mare, București, Cluj

ZLIN 142

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (140 EURO/oră) 4200 EURO

TOTAL: 4700 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Arad, Deva, Brașov, București, Ploiești, Pitești

IAR 46S

- 125 ore de teorie (4 EURO/oră) 500 EURO

- minim 30 ore zbor (128 EURO/oră) 3840 EURO

TOTAL: 4340 EURO

Tipul de aeronavă disponibil în locațiile: Arad, Deva, Brașov, București, Ploiești, Sibiu, Târgu Mureș

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării suplimentare de zbor pe timp de noapte

Privilegii acordate calificării suplimentare de zbor pe timp de noapte: sunt de a acţiona ca pilot în condiții VFR pe timp de noapte.

Cerinţele de admitere la curs:

- deținerea unei licențe LAPL(A) sau PPL(A)

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

- deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

- să aibă trecerea pe aeronava pe care se va realiza programul (ZLIN 242, ZLIN 142)

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 2 ½ de ore a 5 materii, durata medie fiind de 1 zi:

- Legislație aeronautică și proceduri ATC

- Performanțe umane

- Meteorologie

- Navigație

- Manualul de zbor al aeronavei

2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 5 ore. După absolvirea cursului se obţine calificarea suplimentară de zbor pe timp de noapte în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Arad

- Ploieşti

Când se poate începe cursul? Perioada de desfășurare poate varia de la caz la caz în funcție de programul de lucru pe timp de noapte al aerodroamelor și funcție de condițiile meteorologice.

Costul cursului?

ZLIN 242

- 2 ½ ore de teorie (4 EURO/oră) 10 EURO

- minim 5 ore zbor (180 EURO/oră) 900 EURO

TOTAL: 910 EURO

ZLIN 142

- 2 ½ ore de teorie (4 EURO/oră) 10 EURO

- minim 5 ore zbor (140 EURO/oră) 700 EURO

TOTAL: 710 EURO

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Pe lângă acestea în funcție de aerodrom pot apărea costuri legate de funcționarea aerodromului pe timp de noapte (balizaj, handling, taxe de aterizare, etc.)

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire pentru obţinerea calificării suplimentare de zbor acrobatic

Privilegii acordate calificării suplimentare de zbor acrobatic: sunt de a executa ca pilot zboruri acrobatice pe avioane.

Cerinţele de admitere la curs:

- deținerea unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane

- experiență de zbor de cel puțin 40 de ore ca PIC, pe categoria de aeronave corespunzătoare, efectuate după eliberarea licenței

- deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

- deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

- să aibă trecerea pe aeronava pe care se va realiza programul (ZLIN 526/726, ZLIN 242, ZLIN 142)

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 6 de ore a 5 materii, durata medie fiind de 1 zi:

- Factori umani și limitări fiziologice

- Aspecte tehnice ale zborului acrobatic

- Limitări aplicabile tipului de avion

- Evoluții acrobatice și recuperarea din aceste evoluții

- Proceduri de urgență

2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 7 ½ ore. După absolvirea cursului se obţine calificarea suplimentară de zbor acrobatic în conformitate cu partea FCL.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- Brașov

- București

- Ploieşti

Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

ZLIN 526/726

- 6 ore de teorie (4 EURO/oră) - 24 EURO

- minim 7 ½ ore zbor

TOTAL ≈1750 EURO

ZLIN 242

- 6 ore de teorie (4 EURO/oră) - 24 EURO

- minim 7 ½ ore zbor

TOTAL ≈1750 EURO

Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

- Obţinere Certificat General Operator Radiotelefonist 154 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Curs de pregătire-UPRT Avansat

Scopul cursului.

Scopul cursului este pregătirea teoretică şi practică la sol şi în zbor a cursanţilor pentru:

- a înțelege cum să facă față aspectelor fiziologice și psihologice ale aspectelor dinamice pierderii atitudinii normale de zbor ale aeronavei;

- a dezvolta competențele necesare și a rezilienței de a aplica tehnici de recuperare adecvate în timpul pierderii atitudinii normale de zbor.

Cerinţele de admitere la curs:

- să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire;

- să fie deținătorul unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane, în termen de valabilitate;

- să-şi exprime singur, prin completarea corespunzătoare a formularului de Cerere de înscriere (Anexa 1), dorinţa de a urma cursul de pregătire;

- să prezinte originalul cărții de identitate;

- să deţină un certificat medical în termen de valabilitate minim clasa a 2-a;

- cursantul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe antropometrice în funcţie de aeronava pe care va desfăşura cursul de pregătire în zbor.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic Pregătirea teoretică are durata de 5 ore.

2. Modulul practic Pregătirea practică la sol şi în zbor are ca durata medie 3 zile de zbor, timpul de zbor zilnic fiind cuprins între 20 de minute şi 6 ore, în funcţie de etapa de pregătire.

Durata maximă a cursului este de 6 luni. Această durată poate fi extinsă cu maxim 3 luni, caz în care durata minimă a programului practic în zbor nu va fi mai mică de 5 ore.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil cotracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

- București

- Brașov

- Ploiești

Când se poate începe cursul?

Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

- 5 ore de teorie (4 EURO/oră) 20 EURO

- minim 3 ore zbor avion Zlin 242 (225 EURO/oră) 675 EURO

TOTAL 695 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

Pachet Acumulare Ore PPL(A)

Scopul:

Scopul pachetului este acumularea experienței practice în zbor pentru a îndeplini cerințele minime necesare obținerii unei calificări superioare.

 

Cerinţele de admitere:

 • să fie deținătorul unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane, în termen de valabilitate;
 • să deţină un certificat medical în termen de valabilitate minim clasa a 2-a;
 • să fie deținător de certificat de radio telefonist în termen de valabilitate;
 • cursantul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe antropometrice în funcţie de aeronava pe care va desfăşura cursul de pregătire în zbor.

 

Unde se poate face acumulare PPL(A) ?

Pachetul este disponibil contracost pe bază de contract în următoarele locaţii:

 • București
 • Brașov
 • Ploiești
 • Arad
 • Baia Mare
 • Cluj 
 • Deva
 • Sibiu
 • Mures
 • Iași
 • Pitesti

 

Când se poate începe zborul?

Zborul poate începe oricând la solicitare, în funcție de condițiile meteorologice.

 

Costul pachetului?

Pentru achiziția unor pachete de minim 25 ore, sunt disponibile următoarele tarife fără TVA :

 

 

PACHET 25 H

 

Ora de zbor acumulare Cruiser PS-28

110 EURO

2750 EURO

 

Ora de zbor acumulare Zlin 242

142 EURO

3550 EURO

 

Ora de zbor acumulare Zlin 142

107 EURO

2675 EURO

 

Ora de zbor acumulare IAR46

96 EURO

2400 EURO

 

 

*Notă: În privința disponibilității aeronavelor în locațiile dorite, vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii !

Vă aşteptăm la zbor!