Cursuri Oferite

ȘCOALĂ DE ZBOR BALON LIBER

 

Cursuri oferite de Aeroclubul României:

-   obținere licență de pilot de balon liber, calificarea de clasă balon cu aer cald

 

Privilegii asociate licenţei

Deţinătorul licenţei de pilot de balon liber are dreptul să exercite, în limita calificărilor de clasă şi a autorizărilor speciale deţinute, funcţia de pilot comandant al oricărui balon liber care desfăşoară activităţi de zbor comerciale şi necomerciale.

 

Curs de pregătire pentru obținerea licenței de pilot de balon liber, calificarea de clasă balon cu aer cald

 

Cerinţe de admitere la curs:

-   vârsta minimă de 16 ani împliniţi

-   deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberat în conformitate cu PART MED

Lista centrelor medicale autorizate să emită certificatele poate fi accesată pe site-ul Autorității Aeronautice Civile Române (www.caa.ro).

Conţinutul cursului

Cursul constă în două module, de pregătire teoretică şi de pregătire practică.

Modulul teoretic constă în parcurgerea în minim 50 de ore a 9 materii:

-   Legislație aeronautică și reglementări

-   Cunoașterea balonului

-   Performanțe de zbor și planificarea zborului

-   Performanțe umane

-   Meteorologie

-   Navigație

-   Proceduri operaționale

-   Principii de zbor

-   Comunicaţii

Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 16 ore. Licenţa se obţine după absolvirea cursului şi a examenelor teoretice și practice.

Locaţii

Cursul se poate efectua în Bucureşti.

Din motive organizatorice cursurile teoretice se efectuează în serii, iar pregătirea practică are loc preponderent în perioada martie - noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea terenurilor de zbor.

Costul cursului:

  • 50 ore de teorie                                          (4 EURO/oră)                     200 EURO
  • minim 16 ore zbor balon cu aer cald        (425 EURO/oră)                 6800 EURO

                                                                                     TOTAL          7000 EURO

Pentru persoanele care nu deţin un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesar în scopul utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor), acesta se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.

  • Obţinere Certificat General de Operator Radiotelefonist:                    154 EURO