Cursuri Oferite

Școală de planorism

 

Cursuri oferite de către Organizația de Pregătire ATO Planor:

-    obținere licență de pilot planor SPL;

-    obținere certificat de instructor planor;

-    obținere privilegii de zbor acrobatic nivel elementar şi nivel avansat;

-    extinderea privilegiilor la TMG asociat unei SPL;

 


Curs de pregătire pentru obţinerea licenţei de pilot planor SPL

Privilegii acordate licenţei SPL planor  sunt de a acţiona în calitate de pilot comandant pe orice planor

Cerinţele de admitere la curs:

-    vârsta minimă de 15 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

-    vârsta minimă de 16 ani pentru obţinerea licenţei planor

-    deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 78 de ore a 9 materii, durata medie fiind de 5 săptămâni:

-    Legislație aeronautică și proceduri ATC

-    Performanțe umane

-    Meteorologie

-    Comunicații

-    Principiile zborului

-    Proceduri operaționale

-    Performanțe și planificarea zborului

-    Cunoașterea generală a aeronavei

-    Navigație

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 15 ore. După absolvirea cursului şi promovarea examenelor teoretice și practice cu AACR (Autoritatea Aeronautică Civilă Română), se obţine licenţa SPL cu calificarea de clasă planor în conformitate cu reglementările în vigoare.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil pe bază de contract (pentru cei cu vârsta peste 23 de ani) sau subvenționat ( pentru cei cu vârsta între 15-23 de ani) în următoarele locaţii: Baia Mare; Braşov; Bucureşti; Craiova, Cluj, Deva, Iași; Oradea; Piteşti; Ploieşti; Suceava; Tîrgu Mureș.

Când se poate începe cursul? Din motive organizatorice cursurile teoretice încep în lunile februarie, mai și august, iar pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

 • 78 ore de teorie                                 (4 EURO/oră)                          312 EURO
 • minim 15 ore zbor                             (76 EURO/oră)                      1140 EURO
 • minim 81 lansări automosor            (5 EURO/lansare)                   405 EURO

PREȚ MINIM( în funcție de tipul de remorcaj)    1857 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

 


Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de instructor planor FI

Privilegii acordate certificatului de instructor planor FI sunt de a asigura instruire practică pe planoare

Cerinţele de admitere la curs:

-    vârsta minimă de 18 ani împliniţi pentru efectuarea cursului

-    deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

-    deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

-    alte cerințe descrise în regulamentul european 358 / 2020 și Manualul de Instruire al organizației de pregătire.

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 55 de ore a 7 materii, durata medie fiind de 2 luni:

-    Procesul de învățare

-    Procesul de predare

-    Conceptele pregătirii

-    Tehnici de instruire aplicată

-    Evaluarea și testarea cursanților

-    Derularea programului de pregătire

-    Performanțe și limitări umane relevante în procesul de intstruire în zbor

-    Riscuri implicate în simularea cedării sistemelor și funcționării defectuase în timpul zborului

-    Administrarea pregătirii

2. Modulul practic constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 6h și 15 minute. După absolvirea cursului şi promovarea examenului practic cu AACR se obţine certificatul de instructor planor în conformitate cu reglementările în vigoare.

Unde se poate face cursul? Cursul este organizat în funcție de cererile primite în următoarele locaţii: Baia Mare; Braşov; Bucureşti; Craiova, Cluj, Deva, Iași; Oradea; Piteşti; Ploieşti; Suceava; Tîrgu Mureș.

Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe când există minim 3 solicitanți, pregătirea practică în perioada martie-noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

 • 55 ore de teorie                                 (4 EURO/oră)                         220 EURO
 • minim 6 ore 15 minute zbor              (76 EURO/oră)                       475 EURO
 • minim 11 lansări avion (aprox 1 oră zbor avion)                             213 EURO
 • minim 36 lansări automosor              (5 EURO/oră)                         180 EURO

TOTAL         1080 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

 


Curs de pregătire a piloților planor în vederea obţinerii privilegiilor de zbor acrobatic nivel elementar şi avansat

Privilegii acordate: sunt de a efectua ca pilot comandant planor zboruri de acrobație nivel elementar şi avansat.

Cerinţele de admitere la curs:

-    deținerea licenşei de planor SPL

-    deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

-    deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

-    să fi efectuat cel puţin 30 de ore de zbor sau 120 de lansări ca PIC pe planoare

-    copie după cartea de identitate

În ce constă cursul? Constă în efectuarea unui curs de pregătire teoretică şi pregătirea practică. Pregătirea practică se desfăşoară în două etape, nivel elementar şi nivel avansat.

1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 11 ore de teorie, durata medie fiind de 2 zile:

2. Pregătirea practică pentru obținere constă în efectuarea a minim 12 zboruri penru nivelul elementar şi minim 12 zboruri pentru nivelul avansat. După finalizarea nivelului elementar, trecerea la nivelul avansat se efectuează în baza unui zbor de evaluare. La finalul pregătirii nivelului avansat, se obţin privilegiile de zbor acrobatic avansat.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil în următoarele locaţii: Baia Mare; Braşov; Bucureşti; Craiova, Cluj, Deva, Iași; Oradea; Piteşti; Ploieşti; Suceava; Tîrgu Mureș.

Când se poate începe cursul? Perioada de desfășurare poate varia de la caz la caz în funcție de programul de lucru al aerodromurilor și funcție de condițiile meteorologice.

Costul cursului?

 • 11 ore de teorie                           (4 EURO/oră)                                         44 EURO
 • minim 3 ore zbor                     (76 EURO/oră)                                         228 EURO - nivel elementar
 • minim 12 lansări la avion (aprox 2 ore zbor avion) (213 EURO/oră)    426 EURO - nivel elementar
 • minim 3 ore zbor                     (76 EURO/oră)                                         228 EURO - nivel avansat
 • minim 12 lansări la avion (aprox 2 ore zbor avion) (213 EURO/oră)    426 EURO - nivel avansat

TOTAL         1352 EURO

Vă aşteptăm la zbor!

 


Curs pentru extinderea privilegiilor la TMG asociat unei SPL

Privilegii acordate: sunt de a executa ca pilot planoare, zboruri pe TMG (touring motoglider).

Cerinţele de admitere la curs:

-    deținerea unei licențe de pilot planor și a calificării de clasă planor

-    deținerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu partea MED

-    deținerea unui Certificat General Operator Radiotelefonist

 

În ce constă cursul? Constă în două module, cursul de pregătire teoretică şi cel de pregătire practică.

1. Cursul teoretic pentru obținere constă în parcurgerea în minim 10 ore de teorie, durata medie fiind de 2 zile:

2. Modulul practic pentru obținere constă într-un program de pregătire în zbor care cuprinde un minim de 6 ore și 10 minute.

Unde se poate face cursul? Cursul este disponibil în următoarele locaţii: Braşov; Bucureşti; Deva.

Când se poate începe cursul? Cursurile teoretice pot începe oricând la solicitare, în funcție de numărul cererilor, condițiile meteorologice și starea pistelor înierbate.

Costul cursului?

Pentru remorcajul de automosor

 • 10 ore de teorie                                             (4 EURO/oră)                            40 EURO
 • minim 6 ore 10 min                                      (69 EURO/oră)                          425,5 EURO

TOTAL           465,5 EURO

 • Pentru cine nu deţine un Certificat General de Operator Radiotelefonist (necesară utilizării staţiilor radio de la bordul aeronavelor) se poate obţine tot în cadrul Aeroclubului României.