Solicitare Informatii de Interes Public

Solicitări informații de interes public (Legea 544/2001):

Persoana responsabilă: Bratu Constantin - email (constantin.bratu@aeroclubulromaniei.ro)

Program de funcționare: L - J :09:00 - 15:00, V: 09:00 - 13:00

Legislație:

1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public poate fi regasita in atasament.

2. Normele metodologice de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016, pot si regasite deasemenea in fisierele atasate.

Forma actualizată a normelor metodologice se regăsește si la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

 

Documente utile

  1. Formular solicitare informatii de interes public în baza Legii 544/2001
  2. Formular reclamație refuz
  3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: model

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Lista cu documentele de interes public