DEFINIȚII

Raportare voluntară = furnizarea de informaţii, în mod absolut voluntar, despre un eveniment din aviaţia civilă, realizată de către orice persoană (salariat al unui agent aeronautic civil, pasager, martor ocular etc.), care consideră că acest lucru este în beneficiul siguranţei zborului.

Eveniment = orice eveniment legat de siguranță care pune în pericol sau care, dacă nu este remediat sau abordat, ar putea pune în pericol o aeronavă, ocupanții acesteia sau orice altă persoană și include în special accidentele și incidentele grave;

RAPORTARE VOLUNTARĂ

Aeroclubul României încurajează orice persoană să raporteze voluntar orice eveniment în care a fost implicată, la care a fost martoră sau despre care a fost informată şi care constituie sau pe care îl percepe ca pe o ameninţare reală sau potenţială pentru siguranţa zborului.

Raportarea voluntară a evenimentelor de aviaţie civilă are ca scop îmbunătăţirea continuă a siguranţei prin asigurarea că informaţiile relevante sunt colectate, analizate, stocate, protejate şi diseminate, aceasta constituind şi un element complementar al raportării obligatorii reglementate prin REGULAMENTUL (UE) NR. 376/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă și RACR REAC - "Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind Raportarea Evenimentelor de Aviaţie Civilă”.

Raporteaza un eveniment

Datele dumneavoastră de identificare vor fi cunoscute de către toți destinatarii informării.