Cursuri Oferite

 1. Curs de pregătire în vederea obţinerii licenţei de paraşutist, categoriile Ro, A, B, C, D

 

Cerinţe de admitere la curs:

Vârsta minimă de 15 ani împliniţi la începerea programului teoretic de instruire;

Vârsta minimă de 16 ani împliniţi la începerea programului practic de zbor/ salt

Deţinerea unui certificat medical minim clasa 2 eliberată în conformitate cu standardele PART-MED

Să corespundă cerinţelor antropometrice specificate în tabelul de mai jos

#

Min.

Max.

Înălţime (cm)

155

190

Greutate (kg)

45

100

 

Cursul teoretic constă în parcurgerea în minim 40 de ore a 7 materii:

- Legislaţie aeronautică şi reglementări;

- Cunoaşterea paraşutei;

- Performanţe de zbor/ salt şi planificarea zborului/ saltului;

- Performanţe umane;

- Meteorologie;

- Proceduri operaţionale;

- Principii de zbor/ salt.

Baremul de promovare pentru fiecare disciplină în parte este de 75%.

 

După absolvirea cursului theoretic, elevii vor susține o testare a aptitudinilor fizice, încadrându-se obligatoriu în baremele următoare:

Viteză - 50 m plat

Max. 10 sec.

Rezistenţă semifond 1000 m

Max. 4 min.

Săritura în lungime de pe loc

Minim 1,4 m.

Flotări la sol

10 buc.

Tracţiuni

3 buc.

Valabilitatea certificatului de teorie este de 2 ani.

 

Programul de pregătire practică în zbor/ salt în vederea obţinerii licenţei de paraşutist cuprinde minim de 25 salturi, dintre care:

 1. minim 7 salturi executate prin metoda deschiderii automate (SL) în combinaţie cu metoda TANDEM sau numai prin metoda deschiderii automate (SL);
 2. minim 18 salturi cu cădere liberă individual și acumularea a minim 3 minute timp total de cădere liberă.

Pe parcursul desfăşurării instruirii, cursantul trebuie să acumuleze experienţă în operarea paraşutei cel puţin în următoarele domenii:

 1. operaţiuni premergătoare zborului/saltului (controlul paraşutei, echipare, autocontrolul echipării);
 2. tehnici şi proceduri specifice executării pliajelor paraşutei principale;
 3. tehnici şi proceduri specifice metodei de lansare utilizate (părăsirea aeronavei, simulare acţionare comandă de deschidere);
 4. tehnici şi stiluri de cădere liberă (controlul corpului, orientare în spaţiu, semnale utilizate);
 5. tehnici şi proceduri de deschidere a paraşutelor;
 6. pilotarea paraşutei pentru aterizare în zona stabilită;
 7. pilotarea paraşutei în limitele specifice de operare (restricţii, manevre interzise);
 8. lansări şi aterizări în condiţii deosebite;
 9. proceduri de urgenţă.

 

Numărul de salturi executate de către un elev paraşutist într-o zi de zbor, în cadrul acestui program de instruire practică, este de maxim 6.

 

Durata cursului de pregătire teoretică, pregătire practică la sol şi pregătire practică în zbor salt se desfăşoară pe parcursul a minim 20 zile respectiv maxim 4 ani.

 

Costul cursului:

Teorie

40 ore

4 euro/ora

160 euro

Nr. minim salturi de la h = 1200 m

13 salturi

16 euro/ salt

208 euro

Nr. minim salturi de la h = 1500 m

5 salturi

18 euro/ salt

90 euro

Nr. minim salturi de la h = 2000 m

7 salturi

20 euro/ salt

140 euro

Închiriere + pliaj parașuta

25 salturi

8 euro/ salt

200 euro

Costul minim* al cursului este de 798 euro

* Numărul de salturi variază în funcție de evoluția fiecărui elev.

 

Examinarea teoretică şi practică susținute cu Autoritatea Aeronautica Civilă Română

Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii licenţei de paraşutist sunt organizate ulterior absolvirii programelor de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt.

Examinarea teoretica se susţine la toate disciplinele menţionate mai sus iar baremul de promovare pentru fiecare disciplină în parte este de 75%.

În cadrul testului de îndemânare practică la sol şi în zbor/ salt solicitantul trebuie să demonstreze un grad de competenţă corespunzător, având controlul corpului şi orientarea în spaţiu pe timpul căderii libere şi operând paraşuta în limitele impuse şi menţinându-i controlul în orice moment, astfel încât să nu existe dubii asupra finalizării cu succes a procedurilor sau manevrelor executate, parcurgând următoarele etape:

 1. părăsirea corespunzătoare a aeronavei (în funcţie de tipul de aeronavă pe care s-a efectuat instruirea);
 2. stabilitate în timpul căderii libere, de minim 10-14 secunde sau, în funcţie de înălţimea de salt, recuperarea stabilităţii în situaţii de dezechilibru controlat;
 3. schema de pilotare corectă;
 4. aterizare în raza a 50 m faţă de punctul stabilit;
 5. executarea corecta a pliajului paraşutei principale.

 

 

 1. Curs de pregătire în vederea obținerii calificării superioare de instructor paraşutist.
 2. Curs de pregătire în vederea obținerii calificării superioare de paraşutist recepţie şi control.
 3. Curs de pregătire în vederea obținerii calificării superioare de paraşutist încercător.
 4. Curs de pregătire în vederea obținerii autorizaţiilor specifice licenţei de paraşutist, respectiv: Tandem și SL.